Systemy alarmowe

Naszym Klientom oferujemy usługi związane z systemami o zróżnicowanej wielkości i stopniu skomplikowania. Wykonujemy i obsługujemy zarówno proste systemy chroniące małe obiekty, jak i systemy złożone, w tym zintegrowane z innymi systemami ochrony i infrastruktury technicznej obiektu.


Montujemy czujniki:

 • Zadymienia
 • Przekroczenia progowych stężeń gazów
 • Zalania
 • Mierzące prawidłowość funkcjonowania urządzeń i infrastruktury technicznej

Klientom, którzy posiadają obiekty w różnych lokalizacjach oferujemy systemy monitoringu umożliwiające precyzyjny nadzór poszczególnych systemów obiektowych z jednego centralnego stanowiska ochrony. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania


Systemy projektujemy i realizujemy na sprzętach firm:

 • Tecnoalarm
 • DSC
 • GE Security
 • Rokonet
 • Bosch
 • Satel
 • Pulsar
Zapoznaj się z NOWĄ ofertą firmy BestPol Lech Ossowski POGOTOWIE IT ! KLIKNIJ